Vyučil jsem se v podniku AMATI Kraslice u mistra odborného výcviku pana Josefa Mulače v r.1974-1977 jako výrobce a opravář klarinetů a saxofonů. Byl jsem členem Velkého dechového orchestru Amati Kraslice, který řídil pan Karel Hájek a dirigoval zasl. umělec pan Jindřich Praveček. Základní vojenskou službu jsem vykonal v r.1977-1979 u posádkové hudby Litoměřice, kde jsem současně opravoval hudební nástroje.

Po vojně jsem pracoval 3 měsíce v opravně hudebních nástrojů v Hodoníně a pak jsem nastoupil jako hudebník z povolání k Ústrednej hudbe MV SR do Bratislavy. Mimo hraní jsem měl na starosti sklad hudebních nástrojů a jejich opravy. Současně jsem chodil vypomáhat do opravny hudebních nástrojů na Rezedovej ulici, kde chyběl opravář dřevěných dechových nástrojů. Byli tam vynikající kolegové – opraváři houslí, cimbálů, harmonik a žesťových nástrojů. V Bratislavě jsem poznal také hodně vynikajících hudebníků, se kterými jsem dodnes v dobrém kontaktu.

Nyní žiji ve své rodné obci, hraji v dechové hudbě Stříbrňanka a věnuji se opravám hudebních nástrojů.